Furni-Digit - Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu


U okviru projekta ”FurniDigit – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore” Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira projekat ”FurniDigit- Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore”, uz podršku projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Projekat ”FurniDigit” će promovirati 14 bh. proizvođača namještaja kroz reklamiranje u printanoj i digitalnoj formi, u austrijskom časopisu i online platformi za namještaj i interijer Wohnkultur sa sjedištem u Beču (realizacija ove aktivnosti već je u toku).

U narednom periodu, a uz angažovanje konsultanta/ice iz bh. dijaspore, projekat će za 14 kompanija koje sudjeluju u prethodno pomenutoj promociji, bez naknade pružiti stručnu obuku u oblasti digitalnog marketinga i prodaje putem online sesije. Pored toga, za 2 odabrane kompanije, pružit će direktnu savjetodavnu podršku i razraditi plan uvođenja i/ili unaprjeđenja digitalnih procesa.

Specifični ciljevi ove aktivnosti su:

  1. Prijenos aktuelnih trendova i ekspertnog znanja u oblasti digitalizacije procesa iz dijaspore u bh. kompanije, te informiranje kompanija o pozitivnim učincima koje digitalna transformacija i promocija mogu donijeti;
  2. Planiranje uvođenja i/ ili unaprjeđenja digitalnih procesa (e-marketing, e-prodaja, itd.) u bh. firmama.

U skladu s navedenim, VTK/STK BiH poziva zainteresovane u bh. dijaspori da dostave ponudu konsultantskih usluga u oblasti digitalizacije marketinga i prodaje kompanija iz sektora namještaja.

Zainteresovani kandidati dostavljaju prijavu najkasnije do 18.12.2020. godine.

Izvor: http://www.komorabih.ba/

Latest news


Test en 01

.U okviru projekta ”FurniDigit – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore” V...
Read more
Furni-Digit - Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu 02

U okviru projekta ”FurniDigit – Razvoj digitalne promocije kompanija iz sektora namještaja BiH na međunarodnom tržištu uz podršku bh. dijaspore” Va...
Read more
Sedmica inžinjerstva u Tuzli: Uz pomoć dijaspore ubrizgati nove ideje i znanja u bh. prostor 03

Inovacije i pametne tehnologije u fokusu su i ovogodišnje BH Sedmice inžinjerstva, koja se od 9. pa sve do 16. decembra održava u hibridnom obliku...
Read more

Become a member of Community


If you are member of the BiH diaspora, register yourself and become a member of our community. Be active and participate in the promotion and development of Bosnia and Herzegovina and make your country a regional hub of ideas and innovations.

Register